Calisthenics Park Keurmerk®

Samen realiseren wij veilige calisthenicsparken in Nederland en België

Neem contact op

Calisthenics is een jonge, snelgroeiende urban sport. Overal verschijnen publiek toegankelijke calisthenicsparken. Dat is een fantastische ontwikkeling voor een gezond beweegklimaat in ons land.

Een dynamische sport als calisthenics brengt echter, net zoals vele andere sport- en bewegingsactiviteiten, bepaalde risico’s met zich mee. Daarom is veiligheid van (sport)toestellen en inrichtingen meestal geregeld in normen. Bestaande normen voor buitenfitness apparaten (EN 16630) en zeker de norm voor speeltoestellen (EN 1176) dekken de risico’s van calisthenicsparken niet.

Bovendien heeft de Minister van VWS als antwoord op vragen van de Tweede Kamer duidelijk aangegeven dat sporttoestellen zoals calisthenics, uitgesloten zijn van het WAS (Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen) en deze ook via een zgn. artikel 3 procedure worden uitgesloten van het toekomstig aangepaste WAS.

Stichting Calisthenics Park Keurmerk heeft daarom, in samenwerking de NLCB (Nederlandse Calisthenics Bond) en diverse andere experts en belanghebbenden, het Calisthenics Park Keurmerk® opgericht.

Het Calisthenics Park Keurmerk® is een specifiek uitgewerkte normerings- en keuringssystematiek waarin de technische veiligheid van publiek toegankelijke calisthenicsparken getoetst en vastgesteld wordt.

Uw zorgplicht-verantwoordelijkheid voor een publiek toegankelijk calisthenics park wordt door het Calisthenics Park Keurmerk® in optimale mate gewaarborgd.

De NLCB (Nederlandse Calisthenics Bond) is de onafhankelijke en zelfstandige sportbond voor calisthenics.

Waaraan moet een calisthenicspark voldoen?

Voor wie?

Het Calisthenics Park Keurmerk® is er voor alle permanente ingerichte en publiek toegankelijke calisthenicsparken in de buitenlucht. We keuren in opdracht van zowel publieke als private partijen.

Wilt u ook een veilig calisthenicspark dat voldoet aan de richtlijnen van het Calisthenics Park Keurmerk®? Neem dan contact met ons op.

Vragen of keurmerk aanvragen?
Neem contact op