Calisthenics Park Keurmerk®

Samen realiseren we veilige calisthenicsparken, waar je optimaal kunt presteren!

Neem contact op

Calisthenics is een jonge, snelgroeiende urban sport. Overal verschijnen calisthenicsparken die voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is een fantastische ontwikkeling voor een gezond beweegklimaat in ons land.

Calisthenics kent een grote diversiteit aan oefeningen. Hiervoor zijn verschillende toestellen ontwikkeld. De positionering van deze toestellen bepaalt de bruikbaarheid en veiligheid van een calisthenicspark.

Een park dat is voorzien van het Calisthenics Park Keurmerk® is ontworpen aan de hand van de technische richtlijnen (zie kader). Aangetoond is dat de juiste toestellen zijn toegepast en dat er voldoende ruimte is om de oefeningen uit te voeren. Een park met het Calisthenics Park Keurmerk® is dus geschikt om goed en veilig te sporten.

Het Calisthenics Park Keurmerk® staat voor:

  • het bevorderen van de veiligheid van sporters
  • het bevorderen van de kwaliteit van toestellen
  • bevorderen van de optimale beweegomgeving
  • officiële erkenning vanuit calisthenicsbonden

De stichting Calisthenics Park Keurmerk keurt en certificeert calisthenicsparken. Hierbij adviseert zij eigenaren, waardoor de eigenaar aan zijn zorgplicht kan voldoen.

Technische richtlijnen

Dynamische sporten brengen risico’s met zich mee. De veiligheid van sporttoestellen is meestal geregeld in normen. Bestaande normen, zoals de normen voor buitenfitness apparaten (EN 16630) en voor speeltoestellen (EN 1176) dekken de risico’s van calisthenicsparken niet.

De Nederlandse Calisthenics Bond (NLCB) en de Belgian Calisthenics Federation i.o. (BCF) hebben daarom het initiatief genomen tot het opstellen van technische richtlijnen voor calisthenicsparken. Deze richtlijnen zijn samen met diverse experts en belanghebbenden tot stand gekomen.

In deze richtlijnen staat gedetailleerd omschreven waaraan toestellen moeten voldoen. Denk daarbij aan o.a. afmetingen, sterkte van materialen en valdemping. Daarnaast zijn eisen opgenomen voor obstakelvrije ruimtes en bewegingsruimtes, zodat de diverse oefeningen ook goed uitgevoerd kunnen worden.

Waaraan moet een calisthenicspark voldoen?

Voor wie?

Het Calisthenics Park Keurmerk® is er voor alle permanente ingerichte en publiek toegankelijke calisthenicsparken in de buitenlucht. We keuren in opdracht van zowel publieke als private partijen.

Wilt u ook een veilig calisthenicspark dat voldoet aan de richtlijnen van het Calisthenics Park Keurmerk®? Neem dan contact met ons op.

Vragen of keurmerk aanvragen?
Neem contact op